Persondatapolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan UNIGgardin A/S CVR-nr. 29788502, Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg, Danmark ("UNIGgardin" eller "vi") indsamlet og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside samt anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

UNIGgardin A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via hjemmesiden.
 

1. Indsamling af personoplysninger

Ved brug af hjemmesiden samt de på hjemmesiden tilgængelige tjenester, kan der ske indsamling af personoplysninger om dig. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

De typer af personoplysninger, som indsamles, kan fx omfatte:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og lignende
 • Identifikationsoplysninger
 • Købshistorik

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du køber varer online på uniggardin.dk
 • Når du bestiller produktprøver
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med os
 • Når du bruger hjemmesidens øvrige funktioner og tjenester
   

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamlet og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivning.

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførsel af ordrer i vores webshop
 • Fremsendelse af produktprøver
 • Fremsendelse af nyhedsbreve, tilbud, invitationer til events mv.
 • Markedsføring generelt
 • Besvarelse af dine henvendelser
 • Evaluering og udvikling af produkter og services
 • Statistik og analyse

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger vil i visse tilfælde være opfyldelse af en aftale indgået mellem dig og UNIGgardin. Behandlingen kan også være nødvendig for at opfylde anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

UNIGgardin fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af Hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre Hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender Hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet.
 

3. Deling af personoplysninger

Med henblik på at opfylde ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der efter aftale leverer relevante services til UNIGgardin eller som på anden måde behandler personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med instruks fra UNIGgardin.

Videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter kan ske, hvis du har givet samtykke hertil. Endvidere kan videregivelse kan ske, hvis det er nødvendigt for opfyldelse af en aftale, som du er part i.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.
 

4. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.
 

5. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

 • at administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services og din brugeroplevelse,
 • kunde- og brugeranalyser og segmentering for bedre at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services til kunder og brugere,
 • statistiske formål.
   

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Ved gennemførelse af ordre i webshoppen sendes dine kreditkortinformationer direkte til vores betalingsudbyder. UNIGgardin har således ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, fx i relation til nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@uniggardin.dk eller 70 20 22 55 eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.
 

9. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.
 

10. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden.
 

11. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

UNIGgardin A/S
Lindholm Havnevej 27
5800 Nyborg
info@uniggardin.dk
70 20 22 55
 

12. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet i punkt 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, som angivet nedenfor:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Version 1.2, 24. marts 2022


Cookies politik